Những hình ảnh chuyến đi trao tặng Góc đọc tại điểm trường Sả Séng thuộc Trường tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

14/04/2016

4/2016 Góc đọc thứ sáu được Le Chalet Vietnam được trao tặng cho học sinh điểm trường Sả Séng thuộc trường Tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

Thiết kế bởi Aptech