Những hình ảnh chuyến đi trao tặng Góc đọc tại điểm trường Lủ Khấu thuộc Trường tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

13/08/2016

8/2015 Hai góc đọc tiếp theo được Le Chalet Vietnam được trao tặng cho học sinh điểm trường Lủ Khấu thuộc trường Tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

Thiết kế bởi Aptech