Những hình ảnh chuyến đi trao tặng Góc đọc tại điểm trường Giàng Tra thuộc Trường tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

10/04/2015

4/2015 Góc đọc tiếp theo trong dự án Xây dựng 10 góc đọc của Le Chalet Vietnam được trao tặng cho học sinh điểm trường Giàng Tra thuộc trường Tiểu học Tả Phìn, bản Tả Phìn, Sapa

Thiết kế bởi Aptech