Những hình ảnh chuyến đi trao tặng Góc đọc tại Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội

03/08/2015

Đây là những hình ảnh thực tế của Le Chalet Vietnam trong chuyến đi trao tặng Góc đọc tại làng cổ Đường Lâm. Tại chuyến đi này Le Chalet Vietnam đã trao tặng hơn 500 đầu sách và bàn ghế cho trẻ em và người dân nơi đây. Góc đọc nằm trong đình làng Mông Phụ, gần lối vào chính của làng. 

Thiết kế bởi Aptech