Những hình ảnh chuyến đi trao tặng Góc đọc tại hai gia đình bản Tả Phìn, Sapa

25/03/2017

3/2017 : Hai Góc đọc cuối cùng trong dự án xây dựng 10 góc đọc của Le Chalet Vietnam đã được trao tặng tại hai gia đình anh chị Hiền Hạnh và ông Chẻo Sảnh Tình. Hai Góc đọc này được đặt ngay trong bản để các em có thể đến đọc và mượn sách sau giờ học cũng như trong ngày cuối tuần.

Thiết kế bởi Aptech